Afplatting

Een afgeplatte schedel is een veel voorkomend probleem waarmee we te maken hebben in de osteopathie praktijk.
Deze afvlakking ontstaat door een voorkeurshouding van het kind. De osteopaat zal zich dan ook in eerste instantie richten op de oorzaak van deze voorkeurshouding.

Deze kan liggen in een blokkade van een nekwervel. Maar ook elders in het lijf kan er een beperkte beweging zijn. Zoals in het bekken, het middenrif of tussen de verschillende schedelbeenderen.
Door deze blokkades gaat een kind als reflex in een voorkeurspatroon bewegen.

Als de osteopaat dit patroon en de oorzaak hiervan ontdekt heeft, worden de verantwoordelijke weefsels vrijgemaakt, waardoor de voorkeur verdwijnt. In het geval van een afgevlakte schedel, zal de osteopaat ook specifiek aandacht besteden aan het weefsel ter hoogte van deze afvlakking.