Motorische onhandigheid van je kind?

Signaleer je bij je kind bovengemiddelde motorische onhandigheid? Je bent dan niet de eerste, die bij de osteopaat aanklopt. In zulke gevallen bekijkt de osteopaat of het bewegingspatroon bij je kind conform leeftijd verloopt. Soms kan een kind de romp niet goed draaien. De oorsprong hiervan kan liggen in overmatige overstrekking in het eerste levensjaar. Door dit overstrekken wordt de ontwikkeling van het roteren (draaien) bij het kind bemoeilijkt. Dit verstoort weer het looppatroon. De osteopaat is in staat de rotatiemogelijkheid te verbeteren, waardoor de stabiliteit bij je kind toeneemt en de motoriek verbetert.